HÍREK

Látogatás az egyetemi könyvtárban


Tavaszi programként március 6-án a Képz?m?vészeti Egyetemre látogattunk. A kollégiumból 15 kollégista vett részt a programon, nagyon örültem az érdekl?désüknek. Személyes érintettségem, hogy korábban én is ezen az egyetemen végeztem, fest?m?vészként. Így nagyon örültem, hogy megmutathatom a diákoknak az egyetemet.

El?ször épületvezetésen és könyvtárlátogatáson vettünk részt a könyvtár munkatársainak jóvoltából. Az egyetem Andrássy úti épülete 1871 óta, folyamatosan szolgál oktatási célokat. A kor szokásai szerint közadakozásból épült, azaz közemberek egészen kis összegekkel is hozzájárulhattak az épület létrejöttéhez.

Neoreneszánsz stílusban épült, a falakat díszít? díszít?festések mellett Lotz Károly freskóit is megnézhettük. Az üvegablakokat a kor másik ismert iparm?vésze, Róth Miksa tervezte. A restaurátorterem el?tt kiállított képeket: ikonokat, fatáblára festett mintaképeket és az aranyozás technikáját láthattuk. A képgrafika termek el?tt az egyetemisták munkáiból, litográfia és rézkarc kiállítást tekinthettünk meg.

A könyvtárba érkezve el?ször az olvasótermet néztük meg. Átlapozhattunk az egyetem által kiadott szakkönyveket. Ezután eredeti Piranesi rézmetszetekb?l összef?zött albumot, korabeli japán kimonók alapanyagául szolgáló selyemszövéseket és textilmintákat nézhettünk meg a brokátgy?jteményb?l.

Idézet a könyvtár honlapjáról: „A Magyar Képz?m?vészeti Egyetem könyvtára Magyarország egyik legértékesebb képz?m?vészeti könyvgy?jteménye. A könyvtár állománya az oktatás igényeihez igazodva felöleli mindazokat a szakterületeket, amelyek a m?vészeti oktatásban nélkülözhetetlenek. A neoreneszánsz faburkolatú, kovácsoltvas ráccsal díszített, galériás teremkönyvtár eredeti bútorzatával idézi a századforduló hangulatát. A könyvtár gy?jteményében a legjelent?sebb, gazdagon illusztrált m?vészetelméleti és m?vészettörténeti könyvek mellett XVIII-XIX. századi metszetekkel illusztrált könyvek, múlt századi mintalapok, fotográfiák, metszetek, plakátok, japán fametszetek és mintakönyvek teszik különlegessé a gy?jteményt.”

Els? ízben nyílt ilyen különleges alkalom a kollégisták számára. Izgalmas és alkalmi lehet?ség volt betekinteniük egy m?köd? egyetem hétköznapjaiba, és nem mindennapi gy?jteményébe. Legközelebb a Szépm?vészeti Múzeum Egyiptomi gy?jteményébe látogatunk április 2-án.

Dunai Edit
nevel?tanár

2019. március 26.

További fotók is megtekinthet?k az alábbi fényképre kattintva: