Felvételi tájékoztató

 AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 

A 2024/2025. tanévre szóló felvételi kérelmek beadásának határideje 2024. május 31-én lejárt.

A felvételi kérelmek jelenleg elbírálás alatt állnak.

A kollégiumi felvétel eredményéről a felvételi eljárásunk lezárása után levélben fogunk tájékoztatást adni a jelentkezőknek. A határozatot tartalmazó levelet legkésőbb 2024. július 2-án fogjuk feladni postai úton.

Felvételi kérelmeket 2024. május 31-ét követően is befogadunk, elbírálásukra férőhely-üresedés esetén pótfelvételi eljárás keretében kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a jelentkező tanuló várólistára kerül, és abban az esetben tudjuk őt felvenni, ha felszabadul egy férőhely.
 

 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
A jelentkezés feltétele:

felvételi kérelem és a félévi bizonyítványmásolat beadása,
- 8. osztályos tanuló esetén részvétel a 2024/2025. tanévre vonatkozó középiskolai felvételi eljárásban,

- nappali tagozatos tanulói jogviszony fennállása, vagy létesítése a következő tanévben valamelyik budapesti középfokú iskolával,
- 20 éves korhatár.

A felvételi rend folyamata:

--- 2024. március 1. - május 31.
A felvételi kérelmek benyújtásának időszaka.

A jelentkezés módja:
A honlapról letölthető felvételi kérelemmel, melyet postai úton, vagy szkennelve emailben szükséges eljuttatni hozzánk. A pdf formátumú nyomtatvány kitölthető pdf szerkesztő alkalmazással, vagy kézírással, nagy nyomtatott betűkkel. A kollégiumunkba újonnan felvételiző tanulók esetében a felvételi kérelem adatlaphoz kérjük a 2023/2024. tanév félévi bizonyítványának másolatát is csatolni.

Akár postai úton, akár emailben jut el hozzánk a felvételi kérelem, annak megérkezéséről emailben visszaigazolást küldünk. Hiányosság esetén emailben szólítjuk fel a jelentkezőket a hiányosság pótlására.

A felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2024. május 31.

--- 2024. április-május
A felvételt hirdető középfokú iskolák 2024. április végéig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek. Az értesítés megérkezése után kérjük írásban tájékoztatni a kollégiumot az iskolai felvétel eredményéről. 

--- 2024. július 1.
A felvételi kérelmek elbírálása, döntéshozatal.

--- 2024. július 2.
A felvételi kérelmekkel kapcsolatban hozott határozatok postára adásának határideje. Pozitív döntés esetén a válaszlevél tartalmazza a tanévnyitóval, beköltözéssel, beiratkozással és az első szülői értekezlet megtartásával kapcsolatos információkat.
 

A felvételi kérelem elbírálásának elvei:

Új jelentkezők esetén a döntés során előnyt élveznek: 
         - az alacsonyabb évfolyamra járó tanulók, 
         - a jó tanulmányi eredményekkel rendelkezők,
         - akik a kollégiummal kapcsolatban álló iskolában tanulnak, vagy fognak tanulni.

Régi kollégisták esetén előnyt élveznek, akik az előző tanévben:
   - jó tanulmányi eredményekkel rendelkeztek (a képességeik és szorgalmuk figyelembe vétele mellett),
   - betartották a házirendben megfogalmazott szabályokat,
   - nem hiányoztak igazolatlanul a kollégiumi foglalkozásokról,
   - aktívan részt vettek a kollégium közösségi életében.

 

Információ:

A kollégium Házirendje szabályozza a kollégisták jogait, kötelességeit, napirendjét és még egy sor fontos kérdést. A dokumentum megtalálható intézményünk honlapján a Dokumentumok menüpont alatt, vagy megtekinthető ITT.

A kollégiumunkkal kapcsolatos jogviszony létesítésének feltétele, hogy a tanuló és gondviselője:
 - szabályosan kitöltött felvételi kérelmet juttasson el részünkre,
 - elfogadja a Házirendet,
- megismerje és elfogadja a kollégium honlapján található Felvételi tájékoztató, valamint Adatkezelési tájékoztató tartalmát,
 - vállalja az étkezési térítési díj rendszeres befizetését.

További kérdések esetén az igazgatónál vagy a helyettesénél lehet érdeklődni a +36-1-606-7522 telefonszámon.