Felvétel a kollégiumba

 AKTUÁLIS TÁJÉKOZTATÓ 

A 2023/2024. tanévre szóló felvételi eljárással kapcsolatos információkat 2023. március 1-jén fogjuk közzétenni.

 

 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

A jelentkezés feltétele:

- felvételi kérelem és bizonyítványmásolat beadása,
- 8. osztályos tanuló esetén részvétel a 2023/2024. tanévre vonatkozó középiskolai felvételi eljárásban,

- nappali tagozatos tanulói jogviszony fennállása, vagy létesítése a következő tanévben valamelyik budapesti középfokú iskolával,
- 20 éves korhatár.

 

A felvételi rend folyamata:

--- 2023. március 1. - május 31.
A felvételi kérelmek benyújtásának időszaka.
A jelentkezés módja:

A honlapról letölthető felvételi kérelemmel, melyet postai úton, vagy szkennelve emailben szükséges eljuttatni hozzánk. A pdf formátumú nyomtatvány kitölthető pdf szerkesztő alkalmazással, vagy kézírással, nagy nyomtatott betűkkel. A kollégiumunkba újonnan felvételiző tanulók esetében a felvételi kérelem adatlaphoz kérjük az utolsó félévi bizonyítvány másolatának fényképét is csatolni.

Akár postai úton, akár emailben jut el hozzánk a felvételi kérelem, annak megérkezéséről emailben visszaigazolást küldünk. Hiányosság esetén emailben szólítjuk fel a jelentkezőket a hiányosság pótlására.

A felvételi kérelmek benyújtásának határideje: 2023. május 31.

--- 2023. április-május
A felvételt hirdető középfokú iskolák 2023. április végéig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek. Az értesítés megérkezése után kérjük írásban tájékoztatni a kollégiumot az iskolai felvétel eredményéről. 

--- 2023. június 29.
A felvételi kérelmek elbírálása, döntéshozatal.

--- 2023. június 30.
A felvételi kérelmekkel kapcsolatban hozott határozatok postára adásának határideje. Pozitív döntés esetén a válaszlevél tartalmazza a tanévnyitóval, beköltözéssel, beiratkozással és az első szülői értekezlet megtartásával kapcsolatos információkat.
 

A felvételi kérelem elbírálásának elvei:

Új jelentkezők esetén a döntés során előnyt élveznek: 
         - az alacsonyabb évfolyamra járó tanulók, 
         - a jó tanulmányi eredményekkel rendelkezők,
         - akik a kollégiummal kapcsolatban álló iskolában tanulnak, vagy fognak tanulni.

Régi kollégisták esetén előnyt élveznek, akik az előző tanévben:
         - jó tanulmányi eredményekkel rendelkeztek (a képességeik és szorgalmuk figyelembe vétele mellett),
         - betartották a házirendben megfogalmazott szabályokat,
         - nem hiányoztak igazolatlanul a kollégiumi foglalkozásokról,
         - aktívan részt vettek a kollégium közösségi életében.

 

Információ:

A kollégium Házirendje szabályozza a kollégisták jogait, kötelességeit, napirendjét és még egy sor fontos kérdést. A dokumentum megtalálható intézményünk honlapján a Dokumentumok menüpont alatt, vagy megtekinthető ITT.

A kollégiumunkkal kapcsolatos jogviszony létesítésének feltétele, hogy a tanuló és gondviselője elfogadja a Házirendet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és vállalja az étkezési térítési díj rendszeres befizetését.

További kérdések esetén az intézményvezetőnél vagy a helyettesénél lehet érdeklődni a +36-1-606-7522 telefonszámon.