Étkezési információk

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

2024. január 1-től az étkezéssel kapcsolatos összes feladatot az ÉSZGSZ központja végzi. Részletek az alábbi tájékoztató levélben:

-----------------------------------

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet

A közétkeztetési feladatok ellátását kollégiumunkban a Fővárosi Önkormányzat által működtetett Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (ÉSZGSZ) végzi.
A szülők és tanulók köznevelési szempontból a kollégiummal, étkeztetést tekintve az ÉSZGSZ intézménnyel vannak jogviszonyban.

Étkezés

A kollégiumi lakhatás ingyenes, a kollégiumban csak étkezési térítési díjat kell fizetni. Ennek mértékéről a Fővárosi Közgyűlés dönt. A hétköznapokon biztosított napi háromszori étkezés díja 100% esetén 991 Ft, 50%-os kedvezményre való jogosultság esetén 495 Ft.

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 50 %-os étkezési térítési díj kedvezmény jár a szülőnek abban az esetben, ha:
            a) a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
            b) a háztartásban 3 vagy több gyermek él,
            c) tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek.

 

Ügyintézés

Az étkezéssel kapcsolatos ügyek intézése az alábbi levélben található elérhetőségeken keresztül történik.

LEVÉL